Formålet med inQvation er at fremme vores iværksættermiljø i Danmark og styrke private og offentlige virksomheders innovationsevne. Vores mission er derfor at skabe det bedst tænkelige miljø for teknologisk kreativitet og innovation.

Grundtanken i inQvation er at ved at dele og få input fra andre, kan vi sammen skubbe udviklingen fremad. Derfor skaber vi et arbejdsfællesskab, der går på tværs af firmaskel, fagområde, alder og visioner, privat såvel som kommunalt. Et sted hvor medarbejdere fra den private og offentlige sektor kan ”lege” iværksætter for en dag, en uge eller måneder og hvor iværksættere kan lade sig inspirere og hente viden fra de rutinerede spillere på markedet.

Vi har fokus på at skabe et spændende og nyt iværksættermiljø. Der er vægt på vidensdeling og netværk på kryds og tværs. For hvem ved, måske sidder løsningen på din udfordring lige ved siden af dig.

Vores drøm er, at inQvation bliver arnested for morgendagens teknologier og fremtidens innovative virksomheder.

Fokus på næste
generation af unge

Vi har også blikket stift rettet mod den næste generation af unge, de såkaldte digitale indfødte.

I takt med at digitaliseringen vinder mere og mere indpas, er vi også nødt til at forberede de unge på, hvad det er for et arbejdsmarked, de kommer ud til og hvilke kompetencer, der er brug for i fremtiden. Som virksomhed vil vi gerne tage et ansvar for, at de unge bliver klædt ordentligt på til at kunne navigere i den digitale virkelighed. Læs mere om vores fokus på næste generation her

For at planter kan vokse sig store og stærke, har de brug for lys og næring. Det samme gør sig gældende for iværksættere.

Vi har stiftet vores egen investeringspulje, så vi har mulighed for at give mere næring til de iværksættere, som vi tror, kan gå hen og blive den næste succesfulde markedsleder. Vi kigger især efter nytænkende iværksættere, der arbejder med projekter inden for vores egne teknologiområder, Big Data og Internet of Things.

Vores første direkte investering via vores investeringspulje er i T-shirt virksomheden, Son of a Tailor, der har formået at kortslutte hele værdikæden indenfor tekstilbranchen med deres digitale forretningsmodel.